Contributie cultuur

Niet van toepassing

Wil jouw kind graag op muziek-, toneel- of dansles? Maar heb je daar nu geen geld voor? Doe dan een aanvraag bij Stichting Leergeld voor een bijdrage aan de contributie of het lesgeld. Samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgen we ervoor dat alle kinderen mee kunnen doen. Vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er per jaar 450,- euro beschikbaar voor de contributie van cultuuractiviteiten. Zijn er nog extra kosten, bijv. voor de huur van een muziekinstrument of aanschaf van danskleding, vraag dan naar de uitgebreide mogelijkheden. 

Wil je op het aanvraagformulier aangeven bij welke vereniging je kind muziek/dans- of toneelles wil volgen?  

Let op: het lidmaatschap van de scouting valt bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur ook onder de cultuuractiviteiten. Hiervoor kan je dus ook een aanvraag doen.