Welkom als donateur

Niet van toepassing

Financiële ondersteuning is altijd welkom!

Om alle activiteiten en voorzieningen aan te kunnen bieden aan kinderen uit gezinnen met financiële zorgen, is het van belang dat wij ons eigen huishoudpotje ook op orde houden. Om kinderen nu en in de toekomst structureel te kunnen ondersteunen is er veel geld nodig. Gelukkig kunnen wij nu al rekenen op financiële ondersteuning van gemeenten, donateurs, kerken, sponsors, fondsen en particulieren. Maar natuurlijk is een extra donatie of gift altijd welkom.

Wil je Stichting Leergeld Oosterschelderegio financieel ondersteunen? Graag!

Dat kan door een donatie over te maken op rekeningnummer NL08 RABO 0130 8452 48 ten name van Stichting Leergeld Oosterschelderegio. Wij zouden het zeer op prijs stellen als je ons daarbij een mail zou willen sturen over de gift. Op die manier weten we van wie we een gift ontvangen hebben en biedt het ons tevens de mogelijkheid om de gulle gever te bedanken. De mail, o.v.v. gift, kan gestuurd worden naar Jacomien Burgs, coördinator van Stichting Leergeld Oosterschelderegio : coordinator@leergeldoosterschelderegio.nl

Natuurlijk kan je er ook voor kiezen om Stichting Leergeld op te nemen in je testament. Hierdoor kunnen kinderen in de toekomst ook mee blijven doen en kansen ontwikkelen. Heb je al een testament en wil je Stichting Leergeld opnemen? Of overweeg je om dit in een testament vast te laten leggen, neem dan contact op met een notaris in de buurt.

Let op: Wij hebben een ANBI status. Daardoor kan je jouw gift aftrekken van de belasting bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Alvast heel hartelijk dank voor je gift!