Doel en beleid

Niet van toepassing

Doel

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met geldzorgen. Zonder steun dreigen deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht te komen. Stichting Leergeld Oosterschelderegio wil  er op een duurzame manier voor zorgen dat kinderen mee kunnen doen aan activiteiten in de maatschappij, die voor andere kinderen heel normaal zijn. Door deel te kunnen nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten kan een kind zich ontwikkelen en een toekomst opbouwen.

Missie

Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen. Wij willen dat ieder kind mee kan doen. Want meedoen in deze belangrijke levensfase, betekent later mee tellen!